Taloyhtiöiden vuositakuutarkastukset

Asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastuksesta, joka perustajaosakkaan (rakennuttajan) tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi.

Uusissa rakennuksissa esiintyvät viat ovat usein sellaisia, ettei niitä ole helppo havaita. Siksi taloyhtiön kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot mahdollisimman tarkasti. Tekiran laatimassa raportissa taloyhtiö saa yksilöidyn luettelon kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puutteista. Kartoitusten ja valvonnan tukena käytämme kopterikuvauksia.

Remonttien valvonta ja tehtyjen töiden selkeä raportointi auttavat taloyhtiöitä pysymään ajan tasalla kiinteistön korjaushistoriasta.