Varmista, että märkätilojen remontti tehdään oikein

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiöiden hallituksilta märkätiloissa tehtävien korjaus- ja muutostöiden sekä erityisesti vesieristystöiden valvontaa.

VTT:n sertifioima valvojamme varmistaa, että vesieristystyöt tehdään oikein ja valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti. Tiedot tulevat taloyhtiölle ja sitä kautta isännöitsijäntodistukseen. Jos kohteessa myöhemmin sattuu vesivahinko, taloyhtiöllä on esittää vakuutusyhtiölle dokumentti siitä, että vesieristystyöt on tehty säännösten mukaan ja että taloyhtiö on hoitanut omat velvoitteensa asunnon remontissa.

Tekiran tarjoamaan palveluun kuuluu:

  • Alkukatselmus märkätiloissa
  • Mahdolliset välikatselmukset
  • Näytepalojen ottaminen ja tarkistus märkätiloissa
  • Loppukatselmus ja raportointi