Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttoalaan suhteutettu energiatehokkuusluku. Energiatehokkuusluvun perusteella määräytyy rakennuksen energialuokka.

Pyydä meiltä tarjous energiatodistuksen laadinnasta.

Autamme kiinteistöjä hankkimaan lakisääteisen energiatodistuksen. Se on yhteisesti sovittu mittatikku, jonka avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan verrata muihin vastaaviin rakennuksiin. Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta sekä olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. Palvelemme myös omakotitalo- ja pientaloasukkaita.

Energiatehokkusskuva

Energiatodistuslaki

ja 1.1.2018 voimaan astunut asetus

1.6.2013 voimaan astui energiatodistuslaki, jolloin kaikilla yli 50 neliötä suuremmilla rakennuksilla tulee olla voimassa oleva energiatodistus, joka koskee asuinkerrostaloja sekä uudehkoja pientaloja. Siirtymäaikojen jälkeen energiatodistus vaaditaan myös rivi- ja ketjutaloilta sekä liike- ja toimistorakennuksilta (alk.1.7.2014), hoitoalan rakennuksilta sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksilta (alk.1.7.2015) sekä ennen vuotta -80 rakennetuilta pientaloilta (alk.1.7.2017).

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetussa myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa on käytettävä rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuusluokkaa kuvaavana tunnuksena todistuksessa olevaa kirjainta lisättynä alaindeksillä 2018.

Energiatodistus perustuu aina rakennuksen laskennalliseen energiakulutukseen ja rakennusteknisiin ominaisuuksiin EIKÄ siinä huomioida käyttäjien kulutustottumuksia.